Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2012 r. sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 20 557 zł za 1 ha i była wyższa o 2 055 zł niż w II kw. br. (wzrost o 11 proc.) i o 3 166 zł niż w I kw. br. (wzrost o 18 proc) – podała ANR.

Porównując III kwartał 2012 r. do III kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 3 443 zł, czyli o 20 proc.. „Tak istotny wzrost przeciętnej ceny ma związek m.in. z realizowaną w III kwartale sprzedażą przetargową bardzo dobrych jakościowo gruntów rolnych na terenie woj. dolnośląskiego” – czytamy w komunikacje Agencji.

Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie prawie 3,2 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 24,7 tys. ha.

Najwyższe ceny ze sprzedaży gruntów w Polsce uzyskano w województwach: dolnośląskim (32,7 tys. zł/ha), wielkopolskim (27,9 tys. zł/ha) i opolskim (23,9 tys. zł/ha). Najtańszą ziemię można kupić tradycyjnie już w województwach: świętokrzyskim (13,2 tys. zł/ha), lubuskim (13,3 tys. zł/ha) i lubelskim (13,6 tys. zł/ha).

W III kwartale 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała ponad 24,7 tys. ha gruntów rolnych, a łącznie w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedała ich już prawie 87 tys. ha.

Według stanu na 30 września br. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,85 mln ha, w tym prawie 1,38 mln ha znajduje się w dzierżawie, niewiele ponad 303 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a niewiele ponad 96 tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania.

Największa ilość gruntów w państwowym zasobie znajduje się na terenie północnych i zachodnich województw, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim (359,4 tys. ha), w Wielkopolsce (260,7 tys. ha), na Dolnym Śląsku (247,5 tys. ha) i na Warmii i Mazurach (220,5 tys. ha) – poinformowała Agencja.