Roczna cena docelowa została obniżona o ponad 7 proc. do poziomu 18,2 zł z 19,6 zł.

Na zamknięcie sesji w dniu wydania raportu cena walorów PGE wynosiła 17,64 zł, o ponad 3 proc. mniej od wyceny DM BZ WBK.