Nowa cena docelowa została wyznaczona na poziomie 2,64 zł. W poprzednim raporcie analitycy DI BRE szacowali wartość akcji ASBIS na 2,6 zł, czyli o ponad 1,5 proc. taniej od najnowszej wyceny.

Raport został sporządzony przy rynkowej cenie akcji ASBIS wynoszącej 2,53 zł, czyli o 4,3 proc. mniej od najnowszej ceny docelowej.

„Wyniki finansowe, jakie ASBIS wypracował według naszych prognoz w okresie pierwszych trzech kwartałów roku wskazują, że całoroczna prognoza zarządu przewidująca osiągnięcie 7,5-9,0 mln USD zysku netto pozostaje w zasięgu spółki. Jednocześnie, piętą achillesową ASBIS pozostają słabe przepływy generowane z działalności operacyjnej (-56,7 mln USD w 1H2012). Chociaż oczekujemy, że presja na wzrost kapitału obrotowego powinna zmaleć do końca roku, to jednak w odróżnieniu od dystrybutorów działających głównie na rynku polskim (Action, AB) należności ASBIS są obarczone ryzykiem kredytowym (średnio około 70% ich stanu jest ubezpieczona wobec 98-99% u polskich konkurentów). Dodatkowym czynnikiem ryzyka w przypadku spółki pozostaje sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie. Wobec prawdopodobnej dewaluacji ukraińskiej hrywny i ograniczonego dostępu do instrumentów zabezpieczających ASBIS pozostaje narażony na straty z tytułu odpisu wartości należności. W naszym modelu wyceny wprowadzamy korekty uwzględniające lepsze księgowe wyniki przez spółkę w 2012 roku oraz słabsze przepływy operacyjne zrealizowane w bieżącym roku. W wyniku wprowadzonych zmian podnosimy cenę docelową dla akcji spółki do 2,64 PLN (poprzednio 2,60 PLN). Na naszych skorygowanych prognozach ASBIS notowany jest z 8% premią na EV/EBITDA 2012 i 30% dyskontem na P/E 2012. Wspomniane wyżej czynniki ryzyka powodują, że dyskonto w wycenie, z jakim spółka notowana jest w relacji do spółek porównywalnych wydaje się uzasadnione. Obecna wycena rynkowa spółki oddaje naszym zdanie bilans szans i zagrożeń. Podtrzymujemy rekomendację trzymaj” – napisano w raporcie DI BRE.