Wycena papierów BZWBK została ustalona na poziomie 260 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji akcje banku kosztowały 238 zł, czyli o 9,2 proc. taniej od najnowszych szacunków Societe Generale.