Roczna cena docelowa papierów PKOBP została ustalona na poziomie 34 zł, czyli o 12,8 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 39 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 10:00 warszawski parkiet ustalił rynkową cenę walorów banku na poziomie 35,33 zł, czyli o 3,8 proc. drożej od najnowszej wyceny analityków.