Cena docelowa akcji EUROCASH została utrzymana na poziomie 31 zł.

Raport sporządzono przy rynkowej cenie 41,5 zł, co implikuje 25 procentowy potencjał spadkowy.