W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1994,9 tys. i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8 proc. (o 15,9 tys.), a w skali roku – o 6,8 proc. (o 127,3 tys.) - podał GUS w najnowszej "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju".

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5 proc., tj. wzrosła o 0,1 p.proc. wobec notowanej przed miesiącem i o 0,7 p.proc. w stosunku do obserwowanej przed rokiem. Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w III kwartale br. 9,9 proc. wobec 9,9 proc. w II kwartale br.

Najniższe bezrobocie w kraju w październiku zanotowano w województwie wielkopolskim (9,2 proc.), a najwyższe w warmińsko-mazurskim (19,8 proc.). W ujęciu miesięcznym stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w większości województw, z wyjątkiem świętokrzyskiego i lubuskiego, w których spadła, oraz lubelskiego i łódzkiego, w których nie uległa zmianie.

Największy wzrost obserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,3 p.proc.) oraz zachodniopomorskim i pomorskim (po 0,2 p.proc.). W porównaniu z październikiem ub. roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej w województwie łódzkim (o 1,1 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 0,9 p.proc.).

W październiku br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniło się wobec notowanego przed rokiem. Zarówno liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyły się w porównaniu z październikiem ub. roku - czytamy w raporcie GUS.

"Dane o bezrobociu odzwierciedlają sezonowy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego oraz osłabienie aktywności gospodarczej w kraju. W kolejnych miesiącach spodziewamy się wzrostu bezrobocia rejestrowanego do około 13 proc. w grudniu 2012 r." - ocenia starszy ekonomista Banku Pocztowego Piotr Łysienia.

Zdaniem Moniki Zakrzewskiej, eksperta PKPP Lewiatan wzrost bezrobocia o 0,1 proc w stosunku do września br. to dobry rezultat. "W październiku prace sezonowe (szczególnie w ogrodnictwie i sadownictwie) w zasadzie są już ukończone. Dlatego spodziewaliśmy się większego wzrostu bezrobocia. Tym bardziej, że firmy zapowiadały zwolnienia grupowe, a z zachodniej Europy napływały niekorzystne informacje gospodarcze. Na niewielki wzrost stopy bezrobocia w październiku br. prawdopodobnie wpływ miały łaskawa aura i uruchomienie dodatkowych pieniędzy na aktywizację bezrobotnych, które dotarły już do publicznych służb zatrudnienia. Również pracodawcy robili wszystko, aby utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia" - twierdzi Zakrzewska.

PKPP Lewiatan ostrzega jednak, że przed nami bardzo trudne miesiące na rynku pracy. "Należy się liczyć z przyspieszeniem dynamiki wzrostu bezrobocia. Na szczęście, dla wielu osób ratunkiem będzie zbliżający się okres wzmożonego ruchu w handlu, związany z świątecznymi zakupami (jak co roku, z pewnością zwiększy się zatrudnienie kobiet, bo to głównie one są przyjmowane do pracy na stanowiska sprzedawców, czy przy promocjach produktów świątecznych)".