Rynek wycenia polską walutę następująco: 4,0977 PLN za euro, 3,1509 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4016 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu nieznacznie spadły i wynoszą aktualnie 4,187% w przypadku obligacji 10-letnich.

Wczorajsza sesja na złotym zgodnie z prognozą przyniosła poranną realizację zysków z wcześniejszego umocnienia, a popołudniu test zakresu 4,10 EUR/PLN. Pomimo kolejnych słabszych od oczekiwań danych fundamentalnych z kraju (sprzedaż detaliczna na poziomie 3,3% r/r, oczek. 4,0% r/r) złoty nie zareagował znacząco na te dane skupiając się na nastrojach na szerokim rynku. A tam trwało wyczekiwanie na doniesienia ws. pomocy finansowej dla Grecji. Późnym wieczorem agencja Reuters podała, iż euro-grupa ostatecznie porozumiała się z MFW ws. Hellady. Umowa zakłada obniżenie relacji greckiego długu do PKB do poziomu 124% w roku 2020. Wedle nieoficjalnych doniesień ma to nastąpić w wyniku obniżenia oprocentowania i wydłużenia terminów spłaty greckich pożyczek. Formalna decyzja o wypłacie kolejnej transzy pomocowej dla Grecji ma zapaść do 13 grudnia. W miedzy czasie m.in. rząd niemiecki będzie starał się uzyskać poparcie tej decyzji w Bundestagu. Na rynku brak jest jak dotąd znaczącej reakcji na te doniesienia sugerując, iż zgodnie z poprzednimi deklaracjami strony niemieckiej, większość inwestorów wyceniła ten scenariusz wcześniej. Złoty, jednak naruszył znaczący zakres 4,10 EUR/PLN i aktualnie oscyluje poniżej tego poziomu wyczekując impulsów z szerokiego rynku.
Szeroka uwaga rynków przeniesie się aktualnie na serie słabszych ostatnio publikacji makroekonomicznych z Eurolandu oraz ciągle nierozwiązany problem tzw. klifu fiskalnego w Stanach Zjednoczonych. W trakcie dzisiejszej sesji dla inwestorów liczyć się będą przede wszystkim wskazania fundamentalne z gospodarki amerykańskie (od 14:30 m.in. zamówienia na dobra trwałe, dane z rynku nieruchomości oraz indeks FED z Richmond) oraz wystąpienie publiczne Bena Bernanke (godz. 14:30). Będą to pierwsze realne wskazania z amerykańskiej gospodarki po amerykańskim długim weekendzie. Inwestorzy na złotym powinni obserwować również zaplanowaną dzisiaj na godz. 14:00 decyzję Węgierskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Rynek oczekuje obniżenia kosztu kredytu o 25 pb. jednak coraz wyraźniej mówi się, iż MNB może rozpocząć głębsze luzowanie w reakcji na pogarszające się perspektywy makro. Forint może stracić po komunikacie MNB i wyraźnie ciążyć pozostałym walutom CEE, w tym złotemu. W przypadku polskiej waluty najważniejszą figurą w najbliższym czasie będzie piątkowy odczyt PKB za III kw.

Z rynkowego punktu widzenia brak gwałtownego impulsu na szerokim rynku po porozumieniu ws. Grecji sugeruje, iż może mieć miejsce „sprzedaż faktów”, czyli mocniejszej realizacji zysków z ostatniego umocnienia. Kurs jak dotąd pozostaje jednak blisko ostatnich szczytów czekając na kolejne impulsy. Inwestorzy najprawdopodobniej skupią się teraz na danych fundamentalnych z Eurolandu, które w dalszym ciągu wskazują na recesję w Strefie Euro. W przypadku złotego zejście poniżej 4,10 EUR/PLN otwiera nowy zakres wahań dla polskiej waluty w obszarze 4,08 – 4,10 EUR/PLN. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się obecnie przejście w stan konsolidacji w tym zakresie ponieważ potencjalne dalsze dynamiczne umocnienie ograniczane będzie przez perspektywy dalszego luzowania polityki monetarnej w Polsce.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.