Cenę docelową obniżyli do poziomu 6,2 zł z 7 zł.

Raport została sporządzony przy rynkowej cenie akcji wynoszącej 6,1 zł.

„Wyniki Q3 2012 są niższe niż przewidywaliśmy. Przyczyną są niższe marże, połączone z rozpoznanym pogorszeniem rentowności kilku kontraktów budowlanych w kwocie 4,3 mln PLN. Wyniki Q3 2012 nie mają bezpośredniego przełożenia na wyniki Q4 2012, psują natomiast sentyment do Spółki. Uważamy, że dla całego sektora, rok 2012 „jest stracony”. Spółki rozpoznają straty na kontraktach pozyskanych w 2009 i 2010 roku, negatywnie doświadczonych wzrostem kosztów budowy. Rok 2013 powinien przynieść poprawę, z uwagi na możliwy spadek kosztów budowy (stałe przychody, zmienne koszty). W przypadku ZUE poprawa marż również wydaje się realna, ale najwcześniej od drugiej połowy 2013 roku. Nasilenie upadłości podwykonawców powoduje, że koszty usług nie maleją. Konieczny jest impuls w postaci obniżki wynagrodzeń w sektorze. Na razie portfel zamówień na rok 2013 ma wartość 250 mln PLN. Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter umów realizowanych przez ZUE oraz problemy finansowe samorządów, nie jest to poziom komfortowy. ZUE złożyło najkorzystniejsze oferty i oferty z najniższą ceną na kwotę 458,4 mln PLN. Szacujemy, że podpisanie umów pozwoliłoby powtórzyć tegoroczne przychody w roku 2013. Szczególnie istotne jest podpisanie dużego kontraktu wartego 357,4 mln PLN. Szybkie pozyskanie zamówienia jest realne - protesty konkurentów wydają nam się mało prawdopodobne” – napisano w raporcie DI BRE.