Rzecz dotyczy Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli specjalnego funduszu zasilanego pieniędzmi z prywatyzacji, który ma łagodzić za kilkanaście lat skutki kryzysu demograficznego. RPP ostrzega, że nie sprzyja to długookresowej stabilności finansów publicznych. Zresztą te same zastrzeżenia zgłaszano w stosunku do budżetów na 2011 i 2012 rok.

Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu, rząd weźmie z funduszu 2,5 mld zł i przeznaczy je na wypłatę emerytur.