Alterco

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość układową spółki Alterco - poinformowała spółka w komunikacie. Sąd w orzeczeniu postanowił ponadto o odebraniu upadłemu zarządu własnego nad całością przedsiębiorstwa, a także wyznaczył Pana Lechosława Kochańskiego zarządcą masy upadłości. 25 września Alterco złożyło do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

PGNIG

PGNiG planuje w przyszłym roku zintensyfikować poszukiwania gazu łupkowego - poinformował Zbigniew Ząbkiewicz, dyrektor oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG. "Mamy zadowalające wyniki z odwiertów już wykonanych, na 2013 rok planujemy zintensyfikować prace poszukiwawcze" - powiedział Ząbkiewicz podczas konferencji Shale Gas World.

Dyrektor wyjaśnił, że jeszcze w tym roku spółka zamierza wykonać szczelinowanie odcinka horyzontalnego otworu Lubocino 2H. "Jeśli szczelinowanie otworu Lubocino 2H przyniesie oczekiwane rezultaty, to planujemy w drugim kwartale 2013 roku rozpoczęcie wiercenia pięciu otworów horyzontalnych podobnej konstrukcji, na padzie Lubocino" - powiedział. Dyrektor przypomniał, że PGNiG podpisało z innymi spółkami Skarbu Państwa: KGHM, PGE, Tauron i Enea porozumienie w sprawie poszukiwania gazu z łupków na koncesji Wejherowo.

"W ramach tego porozumienia w tym roku rozpoczynamy wiercenie odwiertu pionowego Kochanowo, a w przyszłym roku Tępcz i Częstkowo. To są prace pilotażowe" - powiedział Ząbkiewicz. Poinformował, że na koncesjach w rejonie lubelskim w przyszłym roku spółka planuje odwiercenie co najmniej dwóch pilotowych otworów pionowych. "Pozwolą one podjąć decyzje co do rozwiercania tamtego obszaru" - powiedział dyrektor. Na czterech koncesjach na północ od Warszawy spółka planuje w 2013 roku wykonanie badań geofizycznych, by w 2014 roku rozpocząć wiercenia pilotażowe.

PKN Orlen

PKN Orlen ogłosił przetarg na wykonawcę prac w branży budowlanej związanych z planowym remontem instalacji HON V. Termin realizacji prac przewidywany jest w okresie od 18 marca do 12 kwietnia 2013 r. Jak podał PKN Orlen w ogłoszeniu, deklarację oferty związanej z zamówieniem można składać do 30 listopada, a ostateczną ofertę do 7 grudnia 2012 r. Na 3 grudnia br. wyznaczono termin wizji lokalnej obiektu z udziałem potencjalnych oferentów.

KHW

W należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego katowickiej kopalni Wieczorek ruszą wkrótce dwa silniki zasilane metanem z pobliskiej kopalni Staszic. >>>>  

Fundusz Hipoteczny DOM

Fundusz Hipoteczny DOM zadebiutował w czwartek na rynku NewConnect. Do godz. 12.10 nie zawarto żadnej transakcji na akcjach spółki. >>>>   

Budimex

29 listopada 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA umowę na: "Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1". Wartość kontraktu opiewa na kwotę 68 mln 526 tys. złotych netto Robory maja rozpocząć się w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada 2014 r.

Euromark Polska

Zarząd Euromark Polska 28 listopada 2012 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość Spółki. >>>>  

TVN

Zarząd TVN S.A. poinformował o złożeniu rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 30 listopada 2012 r. przez następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Paula H. Lorenza, Pana Andrzeja Rybickiego, oraz Pana Gabriela Wujka. Ponadto, Spółka otrzymała informację od Pana Romano Fanconiego o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2012 r.

BGŻ

BGŻ zrezygnował z uczestnictwa w fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR - poinformował zarząd ACI Polska. "Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska informuje, iż dnia 26 listopada wpłynęła pisemna rezygnacja Banku BGŻ SA z uczestnictwa w Fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. Dzień 10 grudnia 2012 roku będzie ostatnim dniem, w którym Bank BGŻ SA będzie kontrybuował do FIXINGU. Zarząd ACI Polska nie został poinformowany o motywach rezygnacji" - napisano w komunikacie. W panelu pozostaje 12 najbardziej aktywnych na rynku banków. W sierpniu z uczestnictwa zrezygnował Deutsche Bank Polska.

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa ocenia, że strata w IV kw. 2012 roku będzie wyższa niż 33,1 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2012 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes Marek Józefiak. "Zrzucamy dziś zbędny balast. Wprowadzone działania (zmiana struktury organizacyjnej, zmiana strategii i działania oszczędnościowe) wpłyną na wyniki w końcówce tego roku. Strata netto Mostostalu za sam czwarty kwartał będzie wyższa niż strata po trzech kwartałach 2012 roku" - powiedział Józefiak. Po trzech kwartałach 2012 r. grupa miała 33,1 mln zł straty netto i 2,54 mld zł przychodów. Na koniec 2011 r. było to 124,5 mln zł straty netto przy 3,396 mld zł przychodów.

Polimex-Mostostal

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. powziął informację o złożeniu w dniu 29 listopada 2012 r. przez spółkę Inwestycje Przemysłowe Sp. z o.o. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie - Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki.

Police, Tauron Polska Energia

Z.Ch. "Police" S.A.zawarły z Tauron Polska Energia S.A. 2 umowy na zakup energii elektrycznej. Po zawarciu wyżej wymienionych umów łączna wartość umów zawartych przez Police z tym kontrahentem w okresie 12 miesięcy wyniosła 115 768 tys. zł.

Orphee

Orphee zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek - poinformowała w czwartek Giełda Papierów Wartościowych w komunikacie. >>>>