Orphee to szwajcarska firma działającą w branży produkcji sprzętu do badań hematologicznych. Jest spółką zależną PZ Cormay.

Pieniądze z emisji spółka planowała wydać na akwizycję europejskiej firmy immunologicznej.