Swoje produkty dostarcza do ponad 300 sklepów w kraju. Prowadzi także dystrybucję w Turcji, Rosji, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i Litwie. Jak poinformował zarząd, powodem złożenia wniosku o upadłość jest problem z terminową spłatą rat kredytów oraz brak porozumienia z bankami w sprawie finansowania firmy.

W październiku Euromark Polska rozpoczął rozmowy z bankami Millennium, BNP Paribas i BRE. Bez powodzenia. W drugiej połowie listopada Millennium wypowiedziało spółce umowy: kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym oraz faktoringowej z zachowaniem 30-dniowego terminu wykonalności.

Spółka w ostatnim roku obrachunkowym, zakończonym 31 sierpnia 2012 r., wykazała 45,51 mln zł skonsolidowanej straty netto, wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej. Spadły też przychody, do 92,47 mln zł ze 109,20 mln zł rok wcześniej. Na pogorszenie wyników wpływ miała m.in. redukcja marży brutto. To problem nie tylko tego producenta.

Z danych Coface Poland wynika, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku upadło 15 producentów odzieży i wyrobów tekstylnych. W tym samym okresie 2011 r. bankructwo ogłosiło 12 firm.