Zarząd Euromark Polska S.A. poinformował, że 28 listopada 2012 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość Spółki.

Decyzja Zarządu jest pochodną sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka w związku z utratą finansowania ze strony banków kredytujących jej działalność, o czym Spółka informowała w poprzednich raportach bieżących oraz jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym, oraz coraz mniejszą - w ocenie Zarządu - szansą na wypracowanie porozumienia między Spółką a ww. bankami.

W sytuacji, gdy Spółka wejdzie w posiadanie informacji umożliwiających Zarządowi rozstrzygnięcie, czy wniosek będzie dotyczył upadłości z możliwością zawarcia układu czy likwidacyjnej, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym opinię publiczną.