"Zrealizowany plan finansowania przyszłorocznych potrzeb i rekordowo niskie rentowności dają komfort dostosowania podaży obligacji do naszych preferencji. W grudniu przeprowadzimy więc przetarg zamiany, na którym zaoferujemy tylko obligacje dwóch serii WS o stałym oprocentowaniu i najdłuższych okresach wykupu. Pozwoli to zarówno na dalsze finansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych po rekordowo niskich rentownościach, jak i wzrost średniej zapadalności długu bez zwiększania samego poziomu zadłużenia" - poinformował Marczak w komunikacie.

Dodał, że grudniowy przetarg będzie ostatnim przetargiem zamiany przed dłuższą przerwą, natomiast w pierwszych miesiącach przyszłego roku resort planuje przeprowadzać tylko standardowe przetargi sprzedaży.

"W grudniu planujemy ponadto przeprowadzić po raz pierwszy przetarg odkupu obligacji nominowanych w euro, zapadających na początku lutego przyszłego roku. Bylibyśmy zadowoleni z odkupienia na przetargu 5 proc. z zapadających w lutym obligacji o wartości 3 mld euro" - wyjaśnił Marczak. Według ministerstwa odkup obligacji pozwoli bardziej efektywnie wykorzystać zgromadzone waluty niż ich lokowanie na depozytach.

"Formuła przetargu będzie analogiczna, jak stosowana dla obligacji złotowych emitowanych na naszym rynku. Będzie to więc test efektywności krajowej formuły przetargowej dla obligacji nominowanych w innej walucie niż złoty. Będzie to też kolejny etap szerszego wprowadzania do obrotu na naszym rynku finansowym polskich obligacji skarbowych nominowanych w euro" - wskazał.

Poinformował ponadto, że na początku przyszłego roku planowane jest uruchomienie obrotu polskimi obligacjami skarbowymi nominowanymi w euro na elektronicznej platformie prowadzonej przez Bond Spot.

"Powodzenie przetargu odkupu oraz terminowy wykup w grudniu 2,2 mld zł bonów skarbowych oznaczać będzie, że w grudniu nastąpi spadek zadłużenia (bez uwzględnienia różnic kursowych)" - ocenił.

Ponadto Marczak wskazał, że sukcesywnie na krajowy rynek papierów skarbowych napływa kapitał zagraniczny. Według danych MF w październiku 2012 r. portfel papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o kolejne 2,2 mld zł - mimo wykupu 6,5 mld zł obligacji 2-letnich od tej grupy.

"Zaangażowanie kapitału zagranicznego w papierach skarbowych osiągnęło więc kolejny rekordowy poziom - 187,1 mld zł, w tym 186,3 mld zł w obligacjach. W listopadzie również obserwowaliśmy napływ kapitału zagranicznego na polski rynek" - zaznaczył.