Cenę docelową jednej akcji TPSA ustalili na poziomie 13,3 zł.

Raport została sporządzony przy rynkowej cenie akcji wynoszącej 11,94 zł.

„Od październikowego obniżenia przez Zarząd TP oczekiwanej dywidendy za 2012 rok z 1,5 PLN do 1,0 PLN notowania Spółki spadły już 27,5%. Zarząd nie odniósł się do poziomu dywidendy wypłacanej w przyszłości, jednak naszym zdaniem Spółka może na wzór Telefoniki, która jednorazowo zrezygnowała z dywidendy za 2012 rok, wrócić do wyższych wypłat z zysku w kolejnych latach. Mimo trudnego otoczenia konkurencyjnego TP jest bowiem wciąż w stanie generować wolne przepływy pieniężne znacząco wyższe niż te, których wymaga wypłata 1 PLN dywidendy na akcję. Widzimy również szanse, że ostateczny capex związany z przyszłorocznym zakupem częstotliwości okaże się niższy niż rynkowe oczekiwania. Wskazywać na to może sytuacja rynkowa i spadająca rentowność działalności telekomunikacyjnej, która nie będzie sprzyjać wysokim ofertom. Nawet jeśli jednak negatywny scenariusz dotyczący erozji wyników oraz wysokości poniesionych nakładów miał się zmaterializować i TP zdecydowałaby się utrzymać obniżony poziom dywidendy również w przyszłości obecna wycena wciąż może przedstawiać pewien potencjał wzrostowy. Rentowność dywidendowa implikowana niższą dywidendą i obecną wyceną wynosi 8,4%, co jest poziomem nieznacznie niższym od poziomu rentowności innych europejskich spółek telekomunikacyjnych (mediana 9,0% na przyszły rok). Należy jednak pamiętać, że obecne rentowności dywidendowe spółek telekomunikacyjnych na tle historycznych danych znajdują się relatywnie wysoko, co jest w dużej mierze efektem fali obniżek dywidendy, jaka przetoczyła się przez europejskie telekomy” - napisano w raporcie DI BRE.

„Mimo obniżanych dywidend obecny poziom rentowności dla wybranych europejskich telekomów kształtuje się średnio 1,8% powyżej średniej rentowności dywidendowej za ostatnie 5 lat. Mocno kontrastuje to z poziomem stóp międzybankowych na poszczególnych rynkach, czy też rentowności 10-letnich obligacji poszczególnych krajów, które znajdują się pod presją spadkową. Na tle rentowności papierów skarbowych obecne poziomy rentowności spółek telekomunikacyjnych kształtują się na szczytach dla ostatnich lat. W przypadku TP nadwyżka rentowności dywidendy nad rentownością 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 4,3% wobec średniej za ostatnie 5 lat na poziomie 2,7%. Biorąc pod uwagę trend ostatnich miesięcy obejmujący silny spadek rentowności polskich obligacji skarbowych, a także oczekiwania dalszych obniżek stóp procentowych przez RPP 8,4% oferowane przez Telekomunikację Polską w formie dywidendy może okazać się atrakcyjną alternatywą. Uwzględniając powyższe czynniki podwyższamy naszą rekomendację do akumuluj” - napisano dalej.