Na trwającym w Dausze w Katarze szczycie klimatycznym ONZ zapadła w piątek wieczorem oficjalna decyzja o powierzeniu organizacji przyszłorocznego szczytu Polsce - poinformowała PAP przebywająca na konferencji wiceminister środowiska Beata Jaczewska.

Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy - Conferences of the Parties) to doroczne globalne szczyty, podczas których negocjuje się zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Polska organizowała już wcześniej szczyt klimatyczny ONZ. W 2008 r. Poznań gościł ponad 10 tys. osób, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i blisko 190 delegatów z państw członkowskich Narodów Zjednoczonych.

Spotkanie w Warszawie ma się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2013 r. Przed tygodniem minister środowiska Marcin Korolec poinformował, że w Dausze gotowość Polski do organizacji szczytu "została ciepło przyjęta". Dodał, że delegacja z Sekretariatu Konwencji Klimatycznej ONZ odwiedziła Polskę mniej więcej miesiąc temu i pozytywnie oceniła Stadion Narodowy jako miejsce organizacji szczytu.

W zeszłym roku w Durbanie uzgodniono, iż globalne porozumienie ws. tzw. trzeciego okresu rozliczeniowego Protokołu Kioto będzie negocjowane od 2013 r. do 2015 r., okres ewentualnie ma zacząć się po 2020 r. W 2012 r. kończy się pierwszy okres rozliczeniowy. Państwa sygnatariusze zobowiązały się w tym czasie do określonej redukcji emisji CO2. Polska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. przy wymaganych 6 proc.

Obecnie tylko UE oraz kilka innych państw (m.in. Australia) zadeklarowały uczestnictwo w drugim okresie rozliczeniowym, który będzie trwał do 2020 r.