W poniedziałek we wrocławskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyła się transmisja z uroczystości wręczenia tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla dla Unii Europejskiej.

Protasiewicz podkreślił, że "UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za skuteczne, ponad 60-letnie zachowanie, utrzymanie i pielęgnowanie pokoju na kontynencie europejskim".

Przypominając konflikt zbrojny na Bałkanach w latach 90. XX w., Protasiewicz podkreślił, że dowodzi on, iż pokój w Europie nie jest dany raz na zawsze. "Bez działań na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów może dochodzić do sporów na tle narodowościowym, etnicznym czy sporów terytorialnych. Rozpad Jugosławii jest ilustracją tego, że nie ma gwarancji, że w XX w. i XXI w. Europa jest wolna od konfliktów zbrojnych" - mówił europoseł.

Protasiewicz podkreślił, że godnym docenienia jest fakt, że po II wojnie światowej wypracowano i uruchomiono procedury, które na kontynencie europejskim pozwalają rozwiązywać sporne kwestie na drodze negocjacji. "Po to, by nabrzmiałe od wieków, a czasami będące wynikiem ambicji politycznych o podłożu narodowościowym i etnicznym, kwestie sporne rozwiązywać w sposób pokojowy" - powiedział polityk.

Jego zdaniem UE jest bezprecedensowym przykładem sukcesu w utrzymaniu pokoju. "Z drugiej strony to instytucja, która jest nie tylko organizacją międzynarodową i wspólnotą potrafiącą rozwiązywać sporne kwestie, ale również wspólnotą solidarnie wspierającą swoich członków" - podkreślił Protasiewicz.