Roczna cena docelowa akcji EUROCASH została ustalona na poziomie 43,7 zł, o ponad 9 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 40 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 9:50 warszawski parkiet wyceniał walory spółki na 45,57 zł, czyli o 4 proc. drożej od najnowszych szacunków analityków.