Roczna cena docelowa akcji MILLENNIUM została ustalona na poziomie 4,52 zł, o ponad 11 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 4,07 zł.

W dniu wydania rekomendacji na koniec sesji warszawski parkiet wyceniał walory spółki na 4,38 zł, czyli o 3,2 proc. taniej od najnowszych szacunków analityków.