Adam Maciejewski to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

>>> Polecamy: Adam Maciejewski - kim jest nowy prezes GPW

Odwołanie Sobolewskiego to skutek podejrzeń o to, że prezes GPW zaangażował się w zbieranie wśród spółek giełdowych pieniędzy na produkcję filmu z udziałem jego życiowej partnerki.

Rzeczniczka Ministerstwa Skarbu Katarzyna Kozłowska powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że 21 grudnia resort wystąpił z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy z punktem dotyczącym zmiany składu zarządu.

Ministerstwo nie zdradza, kto mógłby zostać nowym prezesem Giełdy. Ludwik Sobolewski jest na stanowisku zawieszony. Całą sprawą, na wniosek ministra skarbu, zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Choć warszawska Giełda Papierów Wartościowych została sprywatyzowana, dominującym udziałowcem spółki pozostało ministerstwo skarbu. Podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy resort ma 51,7 procent głosów.

>>> Polecamy: Życie towarzyskie i uczuciowe wyższej kadry menedżerskiej