Do końca stycznia z fiskusem powinni rozliczyć się podatnicy płacący tak zwany ryczałt i ci, którzy korzystają z karty podatkowej.

Płacący zryczałtowany podatek powinni pamiętać o złożeniu dokumentów w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. Różne formy przychodów należy wpisać w odpowiednich rubrykach rozliczenia. Osoby, które uzyskały dochody z wynajmu, muszą także załączyć PIT-28 A.

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie mają obowiązku składania zeznań rocznych. Nie znaczy to jednak, że nie muszą do Urzędu Skarbowego niczego wysyłać. Powinni złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tę deklaracje, czyli PIT-16 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla zakładu pracy.

Zeznanie PIT-28, i deklarację PIT-16A i można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Najprościej zrobić to korzystając z darmowego i wygodnego programu dostępnego na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.