Rekomendacja została wydana przy cenie 92 zł za akcję, zaś w czwartek ok. godz. 11:30 kurs akcji wynosił 92,7 zł, po wzroście o 0,54 proc. wobec ostatniego zamknięcia.

"Podwyższamy rekomendację dla JSW do neutralnie ze względu na korzystnie wyniki finansowe, które pomimo trudności pozwolą spółce uzyskać satysfakcjonujące zyski w najbliższym czasie. Pomimo niskich cen węgla koksującego, prognozujemy wzrost cen koksu o 5 proc. w 2013 r., co umożliwi spółce pokrycie strat z tego tytułu odnotowanych w IV kw. 2012 r." - podano w raporcie.