Oferta publiczna PHN obejmuje 10,846 mln akcji istniejących (stanowiących 25 proc. kapitału), oferowanych przez Skarb Państwa, z czego 1,626 mln trafi do inwestorów indywidualnych, a 9,219 mln walorów trafi do inwestorów instytucjonalnych. Cena akcji została ustalona na 22 zł, a wartość oferty zamknęła się kwotą 238,612 mln zł.

Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

W grudniu 2012 r. minister skarbu Mikołaj Budzanowski zapowiedział, że MSP chce zamknąć pierwotną ofertę publiczną mniejszościowego pakietu akcji PHN w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2013 roku. Wcześniej resort zdecydował o przeprowadzeniu oferty publicznej mniejszościowego pakietu akcji PHN w I etapie jego prywatyzacji i sprzedaży w II etapie - który ma rozpocząć się "niezwłocznie" po IPO - akcji inwestorowi branżowemu. Intencją Skarbu Państwa jest zakończenie obu etapów w tym roku - tak, aby przed końcem 2013 roku Skarb Państwa pozostał mniejszościowym akcjonariuszem PHN.

Grupa powstała w 2011 r. w wyniku konsolidacji kilku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które prowadziły działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadały w swoim portfelu dobrze zlokalizowane nieruchomości z potencjałem dla realizacji projektów inwestycyjnych lub przebudowy istniejących obiektów budowlanych.

W skład grupy PHN wchodzą spółki: Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, a także spółki Dalmor oraz Wrocławskie Centrum Prasowe. Z kolei Warszawski Holding Nieruchomości tworzą skonsolidowane spółki Dipservice, Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "Agro", Argo Sp. z o.o., Składnica Księgarska, Kaskada oraz Cobo. Głównym akcjonariuszem PHN jest Skarb Państwa.