"Rada nadzorcza zaakceptowała (Uchwałą nr 01/11/02/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.) przedstawione przez zarząd spółki działania planowane na najbliższe lata w zakresie reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze oraz optymalizacji posiadanego majątku" - głosi komunikat.

W związku z tym w 2013 r. i w latach kolejnych przeprowadzane będą działania, które obejmować będą: reorganizację grupy, optymalizację posiadanego majątku trwałego oraz rozwój kompetencji projektowo-technologicznych w grupie.

"Reorganizacja struktury Grupy Kapitałowej ma na celu koncentrację działalności w czterech spółkach zależnych odpowiadających wyodrębnionym segmentom zarządczym. W przypadku dwóch segmentów istotnym elementem reorganizacji będzie konsolidacja spółek zależnych o zbliżonych profilach działalności" - czytamy dalej.

W efekcie w ramach grupy mają funkcjonować następujące cztery spółki o charakterze branżowym: spółka konstrukcyjno-montażowa, spółka realizująca roboty ogólnobudowlane oraz drogowe, spółka technologiczno-projektowa oraz Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe - zajmująca się głównie wykonawstwem maszynowych konstrukcji stalowych. Konsolidacja spółek zaplanowana jest na lata 2013-2014, podano w materiale.

W ramach optymalizacji majątku trwałego, Mostostal Zabrze planuje zbycie "zbędnych składników majątku trwałego w całej Grupie Kapitałowej, z punktu widzenia realizacji przyjętych celów".

"Łączna wartość księgowa nieruchomości wyodrębnionych do sprzedaży wg stanu na koniec III kw. 2012 r. wyniosła 74 mln zł. W opinii zarządu, łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości w roku 2013 i latach kolejnych mogą przekroczyć poziom ich wyceny księgowej. Większość wyodrębnionych do sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych jest na Śląsku, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Bytomiu oraz Zabrzu" - czytamy dalej.

Zarząd przewiduje, że planowane działania w zakresie reorganizacji oraz optymalizacji majątku przyniosą "liczne korzyści, zarówno w wymiarze finansowo-kapitałowym, jak i funkcjonalno-efektywnościowym oraz przyczynią się do wzmocnienia kompetencji Grupy przy kompleksowej realizacji kontraktów, w tym dla sektora energetycznego".

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze zajmuje się realizacją obiektów w następujących sektorach: budownictwo przemysłowe, energetyka, budownictwo związane z ochroną środowiska, obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura komunikacyjna. W 2011 r. grupa odnotowała 929,92 mln zł przychodów.