"To pierwsza w historii naszej spółki emisja obligacji. Oferta została skierowana do funduszy, które obejmowały nasze akcje w ramach IPO, ale także do nowych inwestorów instytucjonalnych. Nasi partnerzy finansowi nie wykluczają obejmowania kolejnych emisji obligacji w przyszłości" – powiedział prezes Ireneusz Kazimierczyk, cytowany w komunikacie.

Emisja została przeprowadzona w ramach zatwierdzonego przez radę nadzorczą programu emisji obligacji o łącznej wartości 100 mln zł. W pierwszej transzy zarząd spółki przeznaczył do sprzedaży papiery dłużne o łącznej wartości 30 mln zł, podano także.

"To oznacza, że z tej puli wykorzystaliśmy do tej pory na razie połowę, wkrótce będziemy chcieli uplasować pozostałą część obligacji. Dzięki tym środkom mamy znacznie większą elastyczność w finansowaniu budowy kolejnych obiektów, względem alternatywnych udostępnionych nam kredytów inwestycyjnych, których przyznanie zajmuje trochę czasu" – dodał prezes.

Zgodnie z założeniami w tym roku zostanie wybudowanych 65 obiektów i na koniec tego roku będzie łącznie 114 pasaży handlowych posiadających pozwolenie na użytkowanie (PNU). Spółka podała, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku Czerwona Torebka uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla 6 nowych obiektów. Na koniec marca Grupa posiadała zatem łącznie 55 obiektów z zatwierdzonym pozwoleniem na użytkowanie o skumulowanej powierzchni handlowej blisko 36,3 tys. m2.

Sieć Czerwonej Torebki ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na ustandaryzowanych obiektach handlowych wybudowanych w atrakcyjnych komercyjnie lokalizacjach w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie całego kraju. Grupa planuje wybudowanie do 2021 r. 1.882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1.211,5 tys. m2. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 4,5 mld zł.