Jest to wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, wynika z badań wizerunku sektora bankowego, przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

Z badania przeprowadzonego na próbie 1 tys. dorosłych Polaków w lutym tego roku wynika, że 73 proc. osób ocenia banki dobrze lub bardzo dobrze, zaś 16 proc. ma na ich temat opinię raczej niedobrą lub bardzo niedobrą. Z kolei sami bankowcy uważają w przeważającej części, że opinia publiczna ma na temat banków zdanie raczej korzystne lub bardzo korzystne (83 proc. badanych), zaś 17 proc. Polaków ocenia je raczej niekorzystnie lub bardzo niekorzystnie.

Ponadto 59 proc. Polaków uważa, że banki to instytucje zaufania publicznego, przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów.

Ponad połowa respondentów (53 proc.) ocenia także, że pieniądze, które ludzie mają w bankach są bezpieczne, a 48 proc., że banki dają poczucie bezpieczeństwa. Również ponad połowa badanych (54 proc.) ocenia, że perspektywy rozwoju banków są dobre.

- W trakcie kryzysu żaden polski bank nie upadł ani nawet nie korzystał z pomocy państwa, wyniki finansowe sektora w ostatnich dwóch latach były rekordowo dobre. Znajduje to również odzwierciedlenie w opiniach klientów, którzy ufają bankom coraz bardziej i mają coraz wyższy poziom satysfakcji z oferowanych im usług - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Reklama

W porównaniu z poprzednim rokiem, wskaźnik satysfakcji klientów z usług bankowych wzrósł do 77 proc. wobec 72 proc. rok wcześniej. W porównaniu z 2005 r. wskaźnik ten wzrósł prawie dwukrotnie.

Sektor bankowy cieszy się także lepszą opinią, niż inne firmy z branży finansowej. TRI*M Reputation Index, obrazujący m.in. poziom zaufania, standard usług, sposób komunikacji z rynkiem i klientami, sposób zarządzania czy odpowiedzialność społeczną dla banków wynosi 28 pkt w 2013 r. (wzrost o 7 pkt proc. w skali roku), dla ubezpieczycieli 22 pkt (wobec 16 pkt rok wcześniej), podczas gdy dla SKOK-ów wartość ta sięgnęła 4 pkt, zaś dla parabanków przyjęła wartość ujemną - minus 15 pkt (rok wcześniej TNS Polska nie pytał o SKOK-i i parabanki).

>>> Czytaj również: Mniej wyłudzeń kredytów w Polsce