Zysk operacyjny wyniósł 8,80 mln zł wobec 8,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,46 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 67,29 mln zł rok wcześniej.

Ferro to dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.