W związku z nieprzekazaniem we właściwym trybie raportów finansowych za I kw. br. zarząd GPW zawiesił obrót akcjami 14 spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała giełda w uchwale.

GPW zawiesiła obrót akcjami następujących spółek:

1) A.pl Internet
2) Cerabud
3) Cool Marketing w upadłości likwidacyjnej
4) Invest-Remex
5) Partex w upadłości likwidacyjnej
6) Playmakers
7) Proxyad
8) Richter Med
9) Rocca
10) SSI
11) STI Group
12) Vedia
13) Waspol w upadłości likwidacyjnej
14) Zoo Centrum


"Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 20 maja 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r." - głosi uchwała.

Obecnie na NewConnect notowanych są 444 spółki. Wartość obrotów na tym rynku w okresie styczeń-kwiecień br. wyniosła 347,3 mln zł i była niższa o 43,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.