Takie są cele przygotowywanego w resorcie administracji i cyfryzacji projekt ustawy poprawiającej funkcjonowanie samorządów.

„Proponowane rozwiązania mogą przynieść gminom i powiatom nawet miliard złotych oszczędności” - powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska. Dodała, że będą one wynikać m.in. z umożliwienia samorządom tworzenia centrów usług wspólnych do obsługi administracyjno-księgowej czy informatycznej. Obecnie, każda z 59 tysięcy jednostek organizacyjnych polskich samorządów, samodzielnie prowadzi własną księgowość.

Druga grupa oszczędności to zniesienie niektórych zwolnień z podatków. „Mówimy przede wszystkim podatkach lokalnych: podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych” - podkreśliła wiceminister Magdalena Młochowska.

Ministerstwo administracji chce też jeszcze bardziej zachęcać najmniejsze samorządy do łączenia się. Gminy czy powiaty, które zdecydują się na takie rozwiązanie mogą liczyć na dodatkowy bonus finansowy - powiedziała wiceminister Magdalena Młochowska.

>>> Czytaj też: Rostowski spieszy się z emisją obligacji póki trwa hossa na rynku długu

Reklama

Dodała, że obecnie samorządy, które zechcą się połączyć mogą liczyć na zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o pięć procent przez okres pięciu lat. W myśl założeń do przygotowywanej ustawy bonus nie byłby naliczany od dochodów z PIT-u danej gminy, ale średnich dochodów jakie z tego tytułu uzyskują gminy. Wiceminister podkreśliła, że w ten sposób rząd chce wzmocnić szczególnie najbiedniejsze samorządy. Zauważyła, że dla przymierzających się do połączenia gmin: miejskiej i wiejskiej Zielona Góra bonus może wynieść nawet 100 milionów złotych w ciągu pięciu lat.

Założeniami do projektu ustawy poprawiającej funkcjonowanie samorządów ma się dziś zająć Komitet Stały Rady Ministrów.