W jego ocenie głównym rynkiem zbytu pozostanie Polska, choć za kilka lat nie jest wykluczona szersza ekspansja zagraniczna.

"Spółka nie planuje przejęć, chcąc skoncentrować się na rozwoju organicznym. Obecnie realizuje program inwestycyjny, mający na celu rozbudowanie zakładu w Ujeźdźcu Małym, aby zwiększyć moce produkcyjne. To właśnie pozyskanie środków na rozbudowę tego zakładu jest głównym celem emisyjnym spółki i na razie nie planujemy kolejnych emisji akcji" – powiedział w rozmowie z ISBnews Wachowski.

Wiceprezes dodał, że w obszarze dystrybucji produktów Grupa Tarczyński stawia na konsekwentne umacnianie pozycji w kanale tradycyjnym czyli obejmującym sklepy detaliczne oraz dystrybutorów-hurtowników oraz dynamiczny wzrost udziałów w kanale nowoczesnym - hipermarkety, supermarkety oraz dyskonty.

"W 2012 roku kanał tradycyjny stanowił ok. 67% przychodów ze sprzedaży Grupy. W kanale tym Grupa w 2012 roku miała kilka tysięcy punktów dostaw. W latach 2010-2012 obserwowany był także systematyczny wzrost udziału kanału nowoczesnego w strukturze sprzedaży spółki i w 2012 roku stanowił 27,7% przychodów ze sprzedaży Grupy wobec ok. 19,8% rok wcześniej" – wyliczył Wachowski.

Grupa Tarczyński systematycznie rozszerza również geograficzny zakres sprzedaży na rynku krajowym docierając do coraz większej grupy klientów. Aktualnie produkty Grupy sprzedawane są na terenie całego kraju, największą sprzedaż Grupa realizuje na terenie województwa dolnośląskiego.

"Spółka działa obecnie głównie na rynku polskim, sprzedaż eksportowa realizowana jest głównie na rynkach Europy Zachodniej, w Niemczech, Anglii oraz Holandii. Na koniec 2012 roku sprzedaż eksportowa stanowiła 5,3% przychodów ze sprzedaży" – wyliczył.

Wachowski dodał, że obecnie rynek polski stanowi doskonałe miejsce dla dalszego rozwoju spółki, dlatego tutaj Grupa koncentruje swoją działalność.

"W kolejnych latach zarząd nie wyklucza jednak, w ramach działań dywersyfikacji rynków zbytu, dalszej ekspansji i intensyfikacji działań w eksporcie" - podsumował Wachowski w rozmowie z ISBnews.

W tym tygodniu KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Tarczyński w związku z emisją akcji o wartości do 57 mln zł. Debiut na GPW jest zaplanowany na połowę czerwca.

Grupa Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich w trzech zakładach. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium.

W 2012 r. przychody spółki wyniosły 386,7 mln zł, a zysk netto 10,8 mln zł.