Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 2,3 pkt m/m w maju br. i wyniósł -27,9 pkt; poprawił się także wobec -29,3 pkt rok wcześniej, wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Na poprawienie się wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego części składowe. Najwyraźniej zmienił się wskaźnik dotyczący dokonywania ważnych zakupów, który wzrósł o 4,5 pkt proc. Znacząco poprawiły się również oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 2,2 i 2,5 pkt proc.)" - głosi komunikat.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się o 3,0 pkt proc. w stosunku do kwietnia br. i wyniósł -34,1 pkt, co jest najwyższą wartością wskaźnika od maja 2012 roku (wobec -33,7 pkt rok wcześniej), podał GUS.

"Poprawa wartości wskaźnika jest wynikiem wzrostu wartości wszystkich składowych wskaźnika, szczególnie oceny przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 5,5 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie. Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W maju 2013 r. badanie przeprowadzono na próbie 1.593 gospodarstwach domowych.