Stosunek respondentów do przemian zapoczątkowanych w 1989 roku jest mniej entuzjastyczny niż przed laty - wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS.

Większość badanych (59 procent) przyznało, że w 1989 roku warto było zmieniać ustrój polityczny w Polsce. Jednak już tylko 37 procent odpowiedziało, że zmiany, jakie zaszły w kraju, przyniosły ludziom więcej korzyści niż strat. Głosów takich jest o 19 punktów procentowych mniej niż w rekordowym ze względu na pozytywny stosunek do transformacji roku 2009.

Respondenci przyznali jednak, że koszty zmian transformacji były duże. Takiej odpowiedzi udzieliło 60 procent badanych. Wyrazili oni także zdanie, że Polska nie wykorzystała w pełni szans, jakie niosła za sobą transformacja. 59 procent powiedziało, że kraj mógł osiągnąć więcej.

Znaczna część respondentów, bo aż 52 procent uważa, że wydarzenia roku '89 nie wpłynęły na ich życie oraz na życie rodzin. Do beneficjentów przemian zalicza się obecnie mniej niż jedna czwarta badanych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 9­-15 maja 2013 roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Polecamy: Walka o awans społeczny: jak długo można się ścigać