Oferta dotyczyła 296.886 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 292.771 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł każda. Pozyskane środki finansowe spółka zamierza przeznaczyć na ekspansję EasyPack oraz kontynuację strategii opartej o intensywny rozwój sieci Paczkomatów w Polsce i za granicą.

Oferta skierowana była do grupy mniej niż 150 wybranych inwestorów. Globalnym koordynatorem oferty oraz wyłącznym prowadzącym księgę popytu był WOOD & Co. Financial Services Oddział w Polsce.

"Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów jest naszym priorytetem - na wszystkich światowych rynkach sektor e-commerce rośnie w tempie dwucyfrowym. Chcemy być jednym z pierwszych graczy intensywnie korzystających z tego nowego trendu. Ostatnie miesiące były dla nas przede wszystkim okresem poszukiwania i kontraktowania lokalizacji pod kolejne urządzenia - rozlokowaliśmy ponad 500 nowych maszyn" - powiedział prezes Grupy Integer.pl Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W obliczu ponad dwukrotnej nadsubskrypcji prezes grupy Integer.pl zgodził się wesprzeć dalsze poszerzenie bazy inwestorów poprzez sprzedaż mniej niż 5% posiadanego przez niego i jego spółkę zależną A&R Investments Ltd. istniejącego pakietu akcji, podano także.

"Podtrzymujemy też plan zakładający rozstawienie jeszcze w 2013 roku około 3,5 tys. Paczkomatów w różnych krajach. Inwestycje w tym zakresie szacujemy na około 70 mln euro. Dlatego nie wykluczamy kolejnych działań zapewniających Grupie finansowanie na rozwój, szczególnie, jeśli zainteresowanie inwestorów będzie nadal tak duże jak w przeprowadzonej ofercie" - dodał Brzoska.

W 2013 r. spółka planuje rozszerzyć nową strategię, polegającą na otwartej współpracy z partnerami i aktywnej sprzedaży własnej na takie kraje, jak Francja, Węgry, Turcja, Norwegia i Szwecja. Pod koniec kwietnia spółka uruchomiła pierwsze paczkomaty w Wielkiej Brytanii. Całość planowanych nakładów inwestycyjnych szacuje się nawet na 1 mld euro.

Integer.pl rozwija międzynarodową sieć Paczkomatów, to także właściciel InPost, alternatywnego operatora pocztowego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 281,93 mln zł w 2012 r. wobec 248,96 mln zł rok wcześniej.