MRR udzieliło informacji na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.

"W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 85.922 umowy o dofinansowanie na kwotę 356,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246,3 mld zł, co stanowi 86,2 proc. alokacji na lata 2007-2013" - czytamy w materiale.

Resort informuje również, że wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 213,7 mld zł mld zł, a w części dofinansowania UE - 151,6 mld zł.

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.