Jednocześnie z TSX znikną akcje kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy, którą przejęła Kulczyk Oil Ventures (KOV). W wyniku tamtej transakcji KOV zmieniła nazwę na Serinus Energy.

"Notowanie i obrót akcjami zwykłymi spółki na TSX rozpocznie się wraz z otwarciem rynku w dniu 27 czerwca 2013 r. Jednocześnie ostatnim dniem obrotu akcjami Winstar Resources Ltd. na TSX jest dzień 26 czerwca 2013 r. " - głosi komunikat.

Serinus Energy będzie równolegle notowana na GPW.

Kulczyk Oil Ventures to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Od 2010 roku akcje KOV są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem KOV jest Kulczyk Investments S.A., posiadająca ok. 50% akcji spółki.

Reklama

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

>>> Czytaj też: KOV kupi Winstar Resources i wejdzie na giełdę w Toronto jako Serinus Energy