LC Corp odnotował 44,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 13,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 68,06 mln zł wobec 6,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,78 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 60,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2013 r. wyniósł 4,36 mln zł wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są skoncentrowane między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach.