Podkreślają, że nacisk jaki kładzie się na publikacje naukowe powoduje, że badacze wybierają drogę na skróty co prowadzi do fałszerstw. Ich zdaniem, publikacje nie powinny odgrywać kluczowej roli przy decyzjach o przyznawaniu dotacji naukowych. Należy bardziej skupić się na perspektywach rozwoju młodych badaczy. Do tej pory pod petycją podpisało się około dwustu osób.