Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lipca br. 13,1 proc. wobec 13,2 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lipcu 2012 roku stopa ta wyniosła 12,3 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 2 093,1 tys., czyli była niższa o 0,8 proc. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 7,2 proc.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w lipcu spadła do 13,1 proc.

>>> Czytaj też: Zasiłki: tylko co szósty bezrobotny dostaje pieniądze z urzędu pracy

Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie 13,0 proc., ale przedstawiciele rządu przyznają, że będzie znacznie wyższa.

Reklama

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu lipca br. 236,3 tys. wobec 177,7 tys. miesiąc wcześniej. W lipcu 2012 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 212,8 tys. osób.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 9,6 proc. w wielkopolskim do 20,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym najbardziej obniżyła się w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, lubuskim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim (po 0,2 p.proc.), natomiast w województwach podlaskim i świętokrzyskim nieznacznie zwiększyła się (po 0,1 p.proc.). W porównaniu z lipcem ub. roku stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach, w największym stopniu w województwie mazowieckim (o 1,1 p.proc.), lubelskim, małopolskim, śląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 0,9 p.proc.), a w najmniejszym – w województwie lubuskim (o 0,1 p.proc.) i zachodniopomorskim (o 0,3 p.proc.) - podał również GUS.

>>> Czytaj też: Bezrobocie w Polsce: nie masz pracy - załóż firmę

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2013 roku 10,4 proc. wobec 11,3 proc. w poprzednim kwartale, podał GUS. W II kw. 2012 r. wskaźnik ten wynosił 9,9 proc.

Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 1.812 tys. z 1.944 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w ostatnim kwartale 55,9 proc. wobec 55,5 proc. w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,0 proc. wobec 49,3 proc. kwartał wcześniej.

Opinia: Bezrobocie stabilizuje się

Umiarkowana poprawa na rynku pracy, może mieć charakter sezonowy. Najważniejsza, zdaniem eksperta pytanego przez IAR, jest stabilizacja bezrobocia.
Chociaż główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień zauważa poprawę na rynku pracy, to dodaje, że stopa bezrobocia może jeszcze wzrosnąć. Rozmówca IAR wyjaśnia, że latem ludzi bez pracy jest mniej, głównie ze względu na większą liczbę miejsc pracy w sektorze rolniczym czy budowlanym. Przemysław Kwiecień nie wyklucza, że jesienią wskaźnik osób pozostających bez pracy może wzrosnąć.

Ekonomista zwraca też uwagę na stabilizację stopy bezrobocia. Ekspert dodaje, że nie mamy już do czynienia z masowymi zwolnieniami, a brakującym miejscom pracy coraz częściej towarzyszą nowe zatrudnienia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce - lipiec 2013, źródło: GUS / Media
Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego - lipiec 2013, źródło: GUS / Media
Współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia (BAEL), lipiec 2013, źródło: GUS / Media