Zysk operacyjny wyniósł 105,49 mln zł wobec 118,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8062,82 mln zł w I półr. 2013 r. wobec 7967,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-VI 2013 r. wyniósł 42,27 mln zł wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.