Zysk operacyjny wyniósł 4,25 mln zł wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 239,69 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 323,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2013 r. wyniósł 8,71 mln zł wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze-Holding S.A. realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym