Rząd chce podnieść akcyzę na alkohol i tytoń, natomiast płace w "budżetówce" zostaną zamrożone. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej.

Przewiduje on podwyżkę o 15 procent akcyzy na alkohol etylowy, co oznaczałoby że pół litra wódki zdrożeje o około 1.80 złotych. Akcyza na wyroby i susz tytoniowy ma wzrosnąć o 5 procent.

Nowelizacja zakłada też zamrożenie na tegorocznym poziomie wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, a także funduszu świadczeń socjalnych. Zamrożone zostaną też wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, nie wzrosną również uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów.

Zgodnie z projektem, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależne od minimalnego wynagrodzenia. Kwoty dofinansowania to: 480, 960 i 1.920 złotych w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwota dofinansowania będzie zwiększona o 640 złotych dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną między innymi chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi oraz dla niewidomych. Rząd postanowił też zwiększyć wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Projekt ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Zawarte w nim rozwiązania dopełniają ten projekt, zapewniając jego prawidłową realizację.