Produkcja górnicza Coal Energy spadła o 64,6 proc. r/r do 55,12 tys. ton we wrześniu. W ujęciu miesięcznym produkcja węgla w ub. miesiącu wzrosła o 3,6%.

Produkcja węgla energetycznego zmniejszyła się o 65,4% r/r, ale wzrosła o 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym do 46,16 tys. ton we wrześniu, zaś węgla koksującego i dwufunkcyjnego wyniosła w tym czasie 8,96 tys. ton, co oznacza spadek o 60,0 proc. r/r oraz wzrost o 19,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Produkcja węgla odzyskanego z hałd wyniosła 9,74 tys. ton i była niższa o 58,6 proc. r/r oraz niższa o 12,8 proc. w porównaniu z sierpniem.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.