"Odcinek Radomicko-Kaczkowo został podzielony na 2 fragmenty: I - Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd, II - Leszno Płd. - Kaczkowo. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone dla obydwóch zadań w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów, a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania" - głosi komunikat.

Odcinek I - Radomicko ( bez węzła) - Leszno Płd. - ma długość ponad 19 km. Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

>>> Czytaj też: Schetynówki w 2014 r.: 600 km zamiast 2,4 tys. km

"Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w drugiej połowie 2017 roku" - czytamy dalej.

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 2 węzły drogowe w ciągu drogi S5:- węzeł "Świeciechowa",- węzeł "Leszno Zachód" (d. węzeł "Leszno"). Zadanie obejmie również m.in. przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich.

Odcinek II - Leszno Płd. - Kaczkowo - ma długość 9,5 km. Wykonawca na realizację tego zadania będzie miał maksymalnie 23 miesiące od dnia zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 20 miesięcy od daty zawarcia u mowy.

>>> Czyta też: Przez Polskę przebiegną dwa europejskie korytarze transportowe

"Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w IV kwartale 2016 roku lub w II kwartale 2017 (w zależności od terminu realizacji)" - napisała Dyrekcja.

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości 9,5 km -dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 1 węzeł drogowy w ciągu drogi S5:, węzeł "Leszno Południe", łącznik klasy GP pomiędzy węzłem "Leszno Południe" a drogą krajową nr 5. Zadanie obejmie również m.in. przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich.

W tym roku GDDKiA ogłosiła już postępowania na 35 odcinków na 488 km dróg ekspresowych. Jeszcze w tym roku GDDKiA ogłosi postępowanie przetargowe na budowę S5 Poznań – Wrocław, odc. Głuchowo - Wronczyn o długości około 16 km, podano także w materiale.