Wynik z tytułu odsetek wyniósł 526,1 mln zł wobec 515,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 233,7 mln zł wobec 251,2 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 84,64 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 73,64 mld na koniec III kw. 2012 r.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 711,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 642,3 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 680,1 mln zł wobec 584,6 mln zł zysku rok wcześniej.