Zysk operacyjny wyniósł 4,75 mln zł wobec 13,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,00 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 119,99 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 18,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 369,41 mln zł w porównaniu z 350,56 mln zł rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupę Seco/Warwick tworzy 6 firm produkcyjnych na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie, a jej skonsolidowane przychody wyniosły 498 mln zł w 2012 r.