W Pekinie zakończyło się spotkanie najpotężniejszych polityków Chin, które miało wyznaczyć kierunek reform największego państwa i drugiej gospodarki świata.

Tak jak oczekiwano, 400 najważniejszych członków KPCh opowiedziało się za zwiększaniem roli mechanizmów rynkowych w chińskiej gospodarce. Reformy koordynować ma specjalny organ, który powołano właśnie podczas pekińskiej konferencji. W komunikacie po spotkaniu po raz pierwszy stwierdzono, że sektor prywatny jest równie ważny co przedsiębiorstwa państwowe i żaden z nich nie powinien mieć uprzywilejowanej pozycji w chińskiej gospodarce. Drugą ważną decyzją jest zwiększenie działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Chin.

Wpływ na dyskusje na ten temat miały zapewne ostatnie wydarzenia, takie jak zamach w Pekinie oraz atak bombowy na jedną z siedzib lokalnych struktur partii. W Chinach powstanie organ, który stworzyć ma skoordynowaną strategię bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczegóły reform mamy poznać w najbliższych miesiącach.

>>> Czytaj też: Chiny w Radzie Praw Człowieka ONZ