Polska znalazła się na 113. miejscu (awans o 1 pozycję) w tegorocznym zestawieniu PwC i Banku Światowego, oceniającym systemy podatkowe 189 państw świata.

Na pierwszym miejscu w rankingu uplasowały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a na ostatnim - Czad. Czechy znalazły się na 122. miejscu, Słowacja - na 102., a Węgry - 124. miejscu.

Całkowita stopa podatkowa Polski wynosi 41,6 proc. (podatki od zysków: 14,1 proc., związane z pracą: 26,0 proc., inne: 1,5 proc.). Najniższą całkowitą stopę w zestawieniu ma Chorwacja - 19,8 proc., a najwyższą Włochy - 65,8 proc. Średnia dla krajów UE i EFTA to 41,1 proc.

Liczba płatności podatkowych wymaganych w Polsce wynosi 18, przy średniej w UE i EFTA na poziomie 13,1.

>>> Czytaj tez: Resort finansów zakłada niższą skuteczność w ściąganiu podatków