"Zauważalne jest dalsze wyhamowanie spadków w produkcji budowlano-montażowej, poprawiają się także wskaźniki PMI. Dodatkowo widać wzrost liczby rozpoczętych inwestycji, zarówno inwestorów indywidualnych, jak i developerów" - powiedział Lehmann na konferencji prasowej.

Według niego kolejnym pozytywnym elementem jest systematycznie rosnąca sprzedaż cementu, który jest mocno skorelowany z rynkiem kostki brukowej. W efekcie spółka bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość, szczególnie, że nadal bardzo konsekwentnie dba o dyscyplinę kosztową.

"Główne oszczędności to wynagrodzenia oraz optymalizacja kosztów produkcji. Na dziś skumulowane oszczędności sięgają 6,8 mln zł, a do końca roku chcemy osiągnąć 8 mln zł" - poinformował członek zarządu Ireneusz Gronostaj.

Spółka ma także znaczące plany inwestycyjne - na zimę zaplanowane tradycyjne są przestoje remontowe, a w przyszłym roku konieczne będzie zbudowanie magazynu. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju spółki.

"Naszym strategicznym celem nadal pozostaje segment premium, który w 2015 r. ma stanowić 50% naszej produkcji. Dzisiaj jest to 40,5%, a więc jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu" - zapewnił Lehmann.

Plany na 2014 r. zakładają także wprowadzenie 40 nowych produktów oraz nowej marki dedykowanej sklepom DIY (markety budowlane), co powinno dać Libetowi silny impuls do szybkiego wzrostu. Kolejnym ma być ekspansja zagraniczna.

"Konsekwentnie budujemy naszą sieć sprzedaży na Słowacji, mamy określone kolejne kierunki niskokosztowej ekspansji. Chcemy, by do 2018 r. roczne przychody z eksportu wynosiły 15-18 mln zł" - oszacował prezes.

>>> czytaj też: Libet liczy na dobre wyniki w 2013 dzięki wysokiemu popytowi w segmencie premium

Spółka jest także stale zainteresowana akwizycjami, ale na dziś oczekiwania dotychczasowych właścicieli są zbyt wysokie.

"Na pewno potrzebujemy 3-4 zakładów w Polsce. Musimy jednak poczekać na urealnienie oczekiwań naszych partnerów" - zaznaczył prezes.

Zarząd Libetu widzi dużą możliwość poprawy wyników spółki, nawet, gdyby miał decydować o tym wyłącznie rozwój organiczny.

"Przez następna dwa lata bardzo będzie nam pomagał rynek, w tym przyjęcie nowego budżetu unijnego, co zaowocuje dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi czy samorządowymi. Na pewno spodziewamy się poprawy wyników w przyszłym roku" - podsumował Gronostaj.

Po trzech pierwszych kwartałach 2013 r. zysk netto Libetu wzrósł o 514% sięgając 6,6 mln zł. W tym samym czasie przychody wzrosły o 2,4% do 157,3 mln zł, a EBITDA była o 64,4% wyższa i wyniosła 30,6 mln zł.

Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich ww. zakładów wynoszą ok. 14 mln m2 w skali roku (w przeliczeniu na kostkę standardową). Większościowym akcjonariuszem Libet S.A., posiadającym 54,18% akcji, jest spółka IAB Financing S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

>>> Czytaj też: Libet chce kupić zakłady produkcyjne w Polsce i Czechach