"10 grudnia 2013 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą brak sprzeciwu co do sprawowania wspólnie przez PKO Bank Polski i EVO Payments International, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych kontroli nad spółką Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A" – podał bank w komunikacie.

Wydanie i otrzymanie tej decyzji powoduje spełnienie jednego z warunków umożliwiających wykonanie umowy.

"Wykonanie umowy pozostaje uwarunkowane ziszczeniem się drugiego z warunków zawieszających, dotyczącego rejestracji przekształcenia eService S.A. ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" – podał bank.

Na początku listopada PKO BP zawarł umowę dotyczącą sprzedaży 66% udziałów Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService (po jej przekształceniu w spółkę z o.o.) na rzecz EVO Payments International Acquisition GmbH - spółki zależnej amerykańskiej firmy EVO Payments International LLC, podał bank. Cena sprzedaży będzie równa kwocie 113,5 mln USD powiększonej o wartość gotówki pozaoperacyjnej, będącej w spółce.

Intencją stron transakcji jest uczynienie eService platformą dla rozwoju działalności acquiringowej stron w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla PKO BP.

Agent rozliczeniowy eService S.A. zajmuje się organizacją procesu związanego z akceptacją kart płatniczych.

Sieć akceptacji eService dla kart firmowanych przez globalne organizacje płatnicze, takie jak VISA, MasterCard, Diners Club oraz American Express, obecnie liczy blisko 80 tys. terminali. Spółka ma pozycję największego agenta rozliczeniowego w kraju, rozliczając ponad 45 mln transakcji miesięcznie, podała spółka na swojej stronie internetowej.